K-test for Camaro; 14. mai 2006 på Frei

 

K-test for Attila og Ricky; 15. juni 2007 på Frei

 

 

 

1

2

3

4

5

Kontaktvillighet:

Avviser aggressivt kontakt med et vanlig menneske

Undrar seg kontakt med et vanlig menneske

Camaro

Godtar kontakt med et vanlig menneske

 

 

Ricky

Tar kontakt med et vanlig menneske hvis det finnes motiv (eks. når fører tar kontakt)

Attila

Påtrengende kontaktvillig uten atdet fins anledning

Passiv figurant:

Reaksjonsevne:

Ingen synlig reaksjon

Svak reaksjon uten aggressive tegn

Attila

Svak reaksjon med antydning til noe aggresivitet

Normal reaksjon med riktig tyngde

Camaro, Ricky

Reaksjon med sterk tyngde som ikke står i forhold til provokasjonen

Avreaksjonsevne:

Stikker. Kan ikke fåes til å avreagere

Avreagerer først når fører tar nærkontakt

Avreagerer ved noe hjelp fra føreren

Utforsker selvstendig og rasjonelt. Avreagerer

 

Camaro, Ricky, Attila

Avreagerer for raskt uten selvbevarelsesdrift

Lydfølsomhet:

Stikker. Settes ut av funksjon

Flukttendenser. Vanskelig for å komme i balanse

Unna-manøver”. Noe usikker kontroll

Attila

Går i forsvar mot lyden.

Camaro

Stanser opp, kontrollerer forstyrrelsen

 

Ricky

Avreaksjonsevne:

Stikker. Kan ikke fåes til å avreagere

Avreagerer først når fører tar kontakt

Avreagerer med noe hjelp fra fører

Utforsker selvstendig og rasjonelt. Avreagerer

 

Camaro, Ricky, Attila

Avreagerer for raskt uten selvbevarelsesdrift

Bevegelig figurant:

Stikker ukontrollert fra stedet

Overfaller figurant uten kontroll

Flukttendenser

Kontrollert ”unna-manøver

Attila

Kort stopp for kontroll

 

 

Camaro, Ricky

Avreaksjonsevne:

Stikker. Kan ikke fåes til å avreagere

Avreagerer først når fører tar kontakt

 

 

Attila

Avreagerer med noe hjelp fra fører

Ricky

Utforsker selvstendig og rasjonelt. Avreagerer

 

Camaro

Avreagerer for raskt uten selvbevarelsesdrift

Skuddfølsomhet:

Stikker av ved skuddløsning

Voksende flukttendenser ved hvert skudd

Flukttendenser og bestående uro etter gjentagende skudd. Kan ikke oppta tidligere aktivitet

Reaksjon på de første skudd som forsvinner. Bryter, men gjenopptar villig aktivitet

Camaro

Helt uberørt, eller en raks kontroll. Senere helt uberørt.

 

 

Ricky, Attila