MH beskrivelse

 

Delilah og Bandit; 11. mai 2013 på Frya.

Bamsemums Hero; 18. august 2012 i Selbu

Apollo Ekko; 10. oktober 2009 I Trondheim

Attila, Ricky og Ruska; 20. oktober 2007 i Trondheim

Camaro; 17. september 2005 i Trondheim

 

 

 

1

2

3

4

5

1a KONTAKT Hilsing

Avviser kontakt.
Knurring og/eller
biteforsøk

Unnviker kontakt ved å trekke seg unna.

Camaro, Ricky, Bandit

Aksepterer
kontakt uten å besvare. Trekker seg ikke unna

Ruska, Delilah

Tar kontakt selv
eller når fører tar kontakt. Balansert

Attila, Hero, Ekko

Intensiv
kontaktatferd mot testleder. Kan hoppe og bjeffe

1b KONTAKT Samarbeide

Følger ikke med
tross gjentatte
lokkeforsøk

Følger med
motvillig/strever mot fører eller trekker mot annen retning.

Camaro, Ricky, Ruska, Bandit

Følger med, men er ikke engasjert i testleder. Nøytral

Ekko, Delilah

Følger med villig.
Engasjerer seg

Attila, Hero

Følger med villig. Viser intensiv interesse
mot testleder, hopper og bjeffer

1c KONTAKT Håndtering

Avviser, knurrer
og/eller bite forsøk

Unnviker, drar seg
unna tar evt. kontakt med fører

Camaro, Ricky

Aksepterer håndtering,
nøytral

Ruska, Ekko, Bandit, Delilah

Aksepterer, svarer med kontaktatferd

Attila, Hero

Aksepterer.
Intensiv kontaktatferd
mot testleder

2a LEK Lekelyst

Leker ikke

Leker ikke, men
viser interesse

Camaro, Ruska, Bandit, Delilah

Leker. starter
langsomt, men blir aktiv

Attila

Leker aktivt,
starter raskt

Ricky, Hero, Ekko

Leker veldig aktivt - starter veldig raskt

2b LEK Griping

Griper ikke

Griper ikke, men
snuser på gjenstanden

Ruska

Griper forsiktig eller med fortennene/ nyper i
gjenstanden

Attila, Ricky, Hero, Ekko, Bandit, Delilah

Griper direkte med hele munnen

Camaro

Griper direkte.
Hugger i gjenstanden

2c LEK Griping og drakamp

Biter/Griper ikke

Ruska, Bandit, Delilah

Biter forsiktig,
slipper, holder, men drar ikke i mot

Hero

Biter – drar i mot
– slipper – tar nytt tak

 

Griper direkte med hele munnen, drar i
mot til testleder slipper

Camaro, Attila, Ricky

Griper direkte med hele munnen, rykker, drar i mot til testleder
slipper

Ekko

3a JAKT Forfølgelse

Starter ikke

Bandit

 

Starter men
avbryter før byttet

Delilah 2. gang

 

Starter eller løper
langsomt. Kan øke farten,
avslutter

Camaro, Attila, Ricky, Delilah 1. gang

Starter med høy
fart – målrettet
Bremser ned ved byttet

Ruska, Hero, Ekko

Starter direkte, stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu

3b JAKT Griping

Overser byttet/
springer ikke frem

Bandit, Delilah 2. gang

Griper ikke, men snuser på
gjenstanden

Ruska

Griper noe
tvilende, eller med
tidsforsinkelse

Camaro, Attila, Hero 2. gang

Griper direkte
Slipper

 Hero 1. gang

Griper direkte,
Beholder byttet i 3
sekunder

Ricky, Ekko, Delilah 1. gang

4 AKTIVITET

Er uoppmerksom/
uinteressert/ inaktiv

Er oppmerksom og
rolig – står, sitter eller ligger

Hero

Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte
aktivitetsøkninger

Camaro, Ekko, Bandit, Delilah

Er oppmerksom,
men noe urolig.
Vandrer rundt og
snuser

Ruska

Er urolig. Veksler hurtig mellom
aktiviteter

 

Attila, Ricky

5a AVSTANDSLEK Interesse

Engasjeres ikke av
fig. Uinteressert

Kontroll. Avbrudd
kan forekomme

Ruska, Hero, Bandit, Delilah

Interessert. Følger fig. uten avbrudd

Camaro, Attila, Ricky, Ekko

Interessert. Vil
starte. Enkelte
startforsøk

Veldig interessert.
Gjentatte startforsøk

5b AVSTANDSLEK Truer/aggresjon

Ingen bjeff eller
knurring. Viser ingen trusseladferd.

Attila, Ricky, Ruska, Hero, Bandit, Delilah

Enkelte bjeff
og/eller knurring under momentets første del

Camaro

Enkelte bjeff
og/eller knurring under momentets første og andre del

 

Viser trusselatferd.
Bjeffer og knurrer under momentets
første del

Viser trusselatferd.
Bjeffer og knurrer under momentets
første og andre del

Ekko

5c AVSTANDSLEK Nysgjerrighet

Går ikke frem til
fig. Uinteressert. Går ikke frem til fig. innen tiden.

Camaro, Ruska, Hero, Ekko, Bandit

Går frem når fig.
snakker eller leker med gjenstanden

 

Går frem til den skjulte, men snakkende fig.

 

Delilah

 

Går fram til fig.
med lav
kroppsholdning
og/eller tidsforsinkelse

Går fram direkte til fig. uten hjelp

 Attila, Ricky

5d AVSTANDSLEK Lekelyst

Viser ingen interesse

 Ruska, Hero, Bandit

Leker ikke, men
viser interesse

Camaro, Ekko, Delilah

Leker, griper
forsiktig. Slipper, drar ikke i mot

 

Griper direkte.
Kan slippe og ta igjen. Drar i mot

Ricky

Griper direkte med
hele munnen. Drar i mot. Slipper ikke

Attila

5e AVSTANDSLEK Samarbeide

Viser ingen interesse

 

Ruska, Hero, Ekko, Bandit, Delilah

Blir aktiv, men
avbryter

Er aktiv med fig.
når denne er aktiv

Camaro

Er aktiv med fig.
Interesse også mot passiv figurant

Attila, Ricky

Oppfordrer passiv fig. til fortsatt lek

6a OVERRASKELSE Redsel

Stanser, kort stopp

Huker seg og
stanser

 Ruska, Hero, Delilah

Gjør unnamanøver
uten å vende seg bort

 

Attila, Bandit

Flykter høyst 5
meter

Ekko

Flykter mer enn 5 meter

Camaro, Ricky

6b OVERRASKELSE Trussel/aggresjon

Viser ingen
trusselatferd

 

Ruska, Ekko, Bandit, Delilah

Viser noe
trusselatferd

Attila, Hero

Viser trusselatferd
over lengre tid

Camaro, Ricky

Viser trusselatferd
og noen angrep

Viser trusselatferd
og angrep. Kan
avslutte med bitt

6c OVERRASKELSE Nysgjerrighet

Går frem når fører
legger ned
kjeledressen/går ikke frem

Bandit

Går frem når fører
setter seg på huk og prater med
kjeledressen/roper på hunden

Camaro, Hero

Går fram til
kjeledressen når
føreren står ved siden av

 Delilah

Går fram til
kjeledressen når
føreren har gått halve distansen

 Attila

Går fram til
kjeledressen uten hjelp

 

Ricky, Ruska, Ekko

6d OVERRASKELSE Gjenstående redsel

Ingen
tempoforandring eller unnamanøver

 

Ruska, Ekko, Delilah

Liten bue/liten
tempoforandring/ ser
bort ved noen av
passeringene

Camaro, Attila, Ricky

Bue eller
tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering

Hero

Bue eller
tempoforandring av samme styrke ved minst to passeringer

 

Viser stor grad av redsel eller øket redsel etter samtlige passeringer

Bandit

6e OVERRASKELSE
Gjenstående interesse

Ingen interesse for
kjeledressen

 

Ricky, Ruska, Hero, Bandit, Delilah

Stanser lukter/ser
på kjeledressen en
gang

Camaro, Attila

Stanser lukter/ser på kjeledressen minst to ganger

Ekko

Biter i/leker med
kjeledressen.
Interessen avtar

Biter i/leker med
kjeledressen ved to eller flere passeringer

7a LYDFØLSOMHET Redsel

Stanser ikke eller kort stopp

 Ricky, Ruska, Delilah

Huker seg og
stanser

Camaro, Attila, Hero

Gjør unna
manøver uten å vende seg bort

 

Flykter høyst 5
meter

Flykter mer enn 5 meter

 

Ekko, Bandit

7b LYDFØLSOMHET Nysgjerrighet

Går ikke frem

Går fram når fører
sitter på huk og prater med skrammelet, roper på hunden

Går fram til
skrammelet når føreren står ved siden

 

Ekko

Går fram til
skrammelet når føreren har gått halve distansen

 

Bandit

Går fram til
skrammelet uten hjelp

Camaro, Attila, Ricky, Ruska, Hero, Delilah

7c LYDFØLSOMHET Vedvarende redsel

Ingen
tempoforandring eller unna manøver

Camaro, Attila, Ricky, Ruska, Hero, Ekko, Bandit, Delilah

Liten bue/liten
tempoforandring ser bort ved noen av passeringene

Bue eller
tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering

Bue eller
tempoforandring av samme styrke ved minst to passeringer

Viser stor redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer

7d LYDFØLSOMHET Vedvarende interesse

Ingen interesse for
lydkilden

Camaro, Attila, Ricky, Ruska, Hero, Bandit, Delilah

Stanser/lukter ser
på lydkilden minst 1 gang

Stanser/lukter ser på lydkilden minst 2 ganger

 Ekko

Biter i/leker med
lydkilden. Interessen
avtar

Biter i/leker med lydkilden ved 2 eller flere passeringer

8a SPØKELSER Trussel/aggresjon

Viser ingen
trusselatferd

 

Bandit

Viser noe
trusselatferd  /enkelte trusselsignaler

Attila, Ricky, Delilah

Viser trusselatferd
over lengre tid

Camaro, Ruska, Hero, Ekko

Viser stor
trusselatferd og noen angrep

Viser trusselatferd
og flere angrep

8b SPØKELSER Kontroll

Viser noe kontroll,
deretter ingen
interesse/resignerer

Ser mot spøkelsene nå og da

Kontrollerer/viser
reaksjon mot
spøkelsene. Lange avbrudd

Attila, Delilah

Kontrollerer og/eller viser
reaksjon mot begge spøkelsene. Korte avbrudd

Camaro, Ruska, Bandit

Kontrollerer/ viser reaksjon mot spøkelsene under hele
momentet

 Ricky, Hero, Ekko

8c SPØKELSER Redsel

Oppholder seg
hovedsaklig foran eller ved siden av fører

Camaro, Attila, Ruska, Hero, Bandit

Oppholder seg
hovedsaklig foran eller ved siden av fører,
avstandsregulering

 Ricky, Ekko, Delilah

Oppholder seg
foran eller ved siden av fører, pendler mellom flukt/start og kontroll

Oppholder seg i
hovedsak bak fører. Pendler mellom fluktstart og kontroll

 

Flykter lenger enn båndets lengde. Kan
søke støtte hos tilskuerne eller forlate
stedet

8d SPØKELSER Nysgjerrighet

Går fram når fører
har tatt av figurantene
drakta

Camaro, Delilah

Går fram når fører
snakker med
figurantene/roper på hunden

Går fram til
spøkelset når fører står
ved siden av

Går fram til
spøkelset når fører har gått halve avstand

 

Ruska

Går fram til
spøkelset uten hjelp

 

Attila, Ricky, Hero, Ekko, Bandit

8e SPØKELSER Kontakt

Avviser eller
unngår kontakt forsøk/tar ikke kontakt innen tiden

 

Delilah

Aksepterer kontakt
– helt uengasjert, men
drar seg ikke unna

Besvarer
kontaktforsøk

Camaro, Ricky, Ruska, Ekko

Tar selv kontakt - balansert

Attila, Hero, Bandit

Intensiv
kontaktatferd mot figuranten, kan hoppe og bjeffe

9a LEK 2 Lekelyst

Leker ikke

 

Ruska

Leker ikke, men
kan vise interesse

 

Hero, Delilah

Leker – starter
langsomt, men blir aktiv

 

Bandit

Leker aktivt,
starter raskt

Camaro, Attila, Ekko

Leker veldig aktivt – starter veldig raskt

 

Ricky

9b LEK 2 Griping

Griper ikke

 

Ruska, Hero, Delilah

Griper ikke
direkte, snuser først på gjenstanden

Griper forsiktig,
eller nølende med fortennene/nyper i
gjenstanden

Camaro, Bandit

Griper direkte med hele munnen

Attila, Ekko

Griper direkte.
Hugger i gjenstanden

 

Ricky

10 SKUDD

Viser ingen
berørthet, rask kontroll og siden helt uberørt

Attila, Ricky, Ruska, Delilah

Kontroll som
forsvinner etter første skudd. Bryter, men opptar tidligere aktivitet

Hero, Ekko

Avtagende
reaksjon/retter
interessen mot
skytter/går tilbake til
aktivitet/passiv

Camaro

Avbryter aktivitet. Fokuserer på skytter. Kan ikke gjenoppta
tidligere aktivitet

 

Berørt, redd. Alt. vil forlate plassen, forsøker å flykte. Alt. føreren avstår fra skudd

 Bandit